Konsultacja okulistyczna*

Cena

Konsultacja dr n. med. Jacek Szendzielorz250 zł
Konsultacja lekarza specjalisty okulisty 150 zł
Konsultacja lekarza okulisty 120 zł
Konsultacja okulistyczna w gabinecie na ul. Wyszyńskiego
Badanie okulistyczne z doborem soczewek okularowych u lekarza okulisty50 zł
Konsultacja + badanie okulistyczne z doborem soczewek okularowych u specjalisty chorób oczu70 zł
Badanie okulistyczne z doborem soczewek kontaktowych, nauką ich zakładania
i pierwszą parą soczewek kontaktowych - GRATIS!
80 zł
Badanie okulistyczne z doborem soczewek okularowych i soczewek kontaktowych, nauką ich zakładania
i pierwszą parą soczewek kontaktowych - GRATIS!
100 zł
* Konsultacja okulistyczna zawierać może: komputerowe badanie wady wzroku, dobór okularów do bliży i do dali, dobór soczewek kontaktowych badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniego odcinka oka, badanie dna oka.

 

Dodatkowe badania specjalistyczne

Cena

Optyczna tomografia okulistyczna
Optyczna tomografia okulistyczna (OCT) jednego oka 100 zł | jedno oko
Badanie USG oka
Biometria obydwu oczu50 zł |dwoje oczu
Badanie USG w projekcji B z wydrukiem60 zł | jedno oko
Immersyjna diagnostyka przedniego odcinka oka głowicą 20 000 MHz (odpowiednik UBM)100 zł | jedno oko
Bezdotykowa diagnostyka długości gałki ocznej
Bezdotykowa diagnostyka długości gałki ocznej w systemie IOL Master70 zł | jedno oko
Kalkulacja soczewki wewnątrzgałkowej dla jednego oka
w systemie IOL Master
150 zł | jedno oko
Badanie komórek śródbłonka
Badanie komórek śródbłonka rogówki z pachymetrią 100 zł |dwoje oczu
Pachymetria 50 zł |dwoje oczu
Badanie pola widzenia
Komputerowym perymetrem statycznym dla obydwu oczu z wydrukiem50 zł |dwoje oczu
W systemie Matrix dla obydwu oczu z wydrukiem80 zł |dwoje oczu
Badanie topografii rogówki
Barwna topografia rogówki (komputerowa videokeratografia)120 zł |dwoje oczu
Kontrastowe cyfrowe badanie angiograficzne
Kontrastowe cyfrowe badanie angiograficzne dna oka z wydrukiem250 zł | dwoje oczu
Kolorowe cyfrowe zdjęcie dna oka50 zł | jedno oko
Pakiet jaskrowy
Całościowe badanie specjalistyczne chorego na jaskrę zawierające: badanie ogólne wzroku,
tonometria aplanacyjna, OCT, pomiar grubości RNFC (włókien nerwowych), pomiar
parametrów tarczy nerwu wzrokowego, pomiar grubości komórek zwojowych siatkówki,
pole widzenia, gonioskopia lub/i OCT kątów przesącza, CCT pomiar grubości rogówki, pachymetria.
300 zł - cena w pakiecie
550 zł - cena poszczególnych
badań poza pakietem
Badania dodatkowe
Badanie nużeńca30 zł

 

Operacje narządu wzroku

Cena

Wymienione ceny dotyczą operacji jednego oka. W koszt operacji wliczone są
dwie wizyty kontrolne po operacji w centrum okulistycznym LENS-MED®
Operacje zaćmy
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
zwijalnej akrylowej jednoogniskowej Acrysof IQ (posiada wszystkie filtry i asferyczną częśćoptyczną)
3500 zł
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
zwijalnej akrylowej torycznej Acrysof (posiada wszystkie filtry)
4200 zł
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
zwijalnej akrylowej dwuogniskowej Acrysof ReSTOR (posiada wszystkie filtry) – do dali i do bliży
5500 zł
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
najnowszej generacji zwijalnej akrylowej wieloogniskowej PANOPTIX (posiada wszystkie filtry) – do dali, odległości pośrednich i do bliży
6000 zł
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
zwijalnej akrylowej Acrysof ReSTOR Toric (posiada wszystkie filtry)
7500 zł
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem systemu OZIL z wszczepieniem soczewki
zwijalnej akrylowej wieloogniskowej, dodatkowo z korekcją astygmatyzmu, PANOPTIX Toric
(posiada wszystkie filtry)
8000 zł
Laserowa korekcja wad wzroku
Metoda EPILASIK (MORIA)

1990 zł


Leczenie siatkówki laserem z widmem żółtym jedna sesja300 zł
Kapsulotomia laserem YAG (leczenie zaćmy wtórnej)350 zł
Leczenie jaskry laserem metodą SLT350 zł
Operacja przeciwjaskrowa2800 zł
Podanie doszklistkowe anty VEGF1750 zł
Badanie kontrolne po podaniu doszklistkowym anty VEGF 60 zł
Drobne zabiegi okulistyczne (w zależności od rodzaju procedury)300-1000 zł
Laserowe usunięcie zmiany na skórze powieki pojedyncze400 zł
Laserowe usunięcie zmiany na skórze powieki mnogie600 zł

Karta praw pacjenta – ZOBACZ!