Całościowe badanie specjalistyczne chorego na jaskrę.

Pakiet jaskrowy zawiera:

  • badanie ogólne wzroku,
  • tonometrię aplanacyjną,
  • OCT,
  • pomiar grubości RNFC (włókien nerwowych),
  • pomiar parametrów tarczy nerwu wzrokowego,
  • pomiar grubości komórek zwojowych siatkówki,
  • badanie pola widzenia,
  • gonioskopię lub/i OCT kątów przesącza,
  • CCT pomiar grubości rogówki pachymetrię.

Specjalna cena badań w Pakiecie Jaskrowym – 300 zł!

 Cena regularna poszczególnych badań  poza pakietem – 550 zł

Specjalistyczna pracownia diagnostyczna: