Spełniając obowiązek informacyjny wobec klientów i potencjalnych klientów oraz pacjentów Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie  Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach, Narcyzów 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec kontrahentów oraz współpracowników Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach przetwarzanych w oparciu o art. 23 ust.1 pkt 1 oraz pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach, Narcyzów 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec byłych klientów i kontrahentów oraz współpracowników Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach, których dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej (art.23 ust.1 pkt.2 Ustawy o ochronie danych osobowych) informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach, Narcyzów 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.