GWARANCJA ADAPTACJI

Na początku korzystania soczewek progresywnych mogą wystąpić trudności w ich użytkowaniu, ponieważ inna jest moc w każdym punkcie soczewki. W związku z tym osoba nosząca dotychczas okulary jednoogniskowe o jednorodnych soczewkach lub nie nosząca ich wcale, może mieć trudności z przyzwyczajeniem się do tych zmiennych warunków. Musi bowiem zsynchronizować ruchy gałki ocznej i głowy w celu znalezienia na soczewce progresywnej potrzebnej w danej sytuacji mocy optycznej. Obszar widzenia jest szerszy przy zastosowaniu soczewek wyższej klasy.

W pewnym momencie synchronizacja staje się działaniem podświadomym i następuje adaptacja do noszenia okularów progresywnych.

Jest jednak pewien - bardzo niewielki - odsetek osób, które nie mogą zaakceptować soczewek progresywnych. Wychodząc temu naprzeciw nasza Firma w porozumieniu z producentami tych soczewek udziela Państwu gwarancji adaptacji, która w przypadku nieprzyzwyczajenia się do soczewek progresywnych w okresie 30 dni zapewnia wymianę ich na:

  • soczewki dwuogniskowe
  • lub dwie pary soczewek sferycznych (do dali i do bliży)

wykonanych z takiego samego materiału i posiadających takie same warstwy uszlachetniające. W drugim przypadku konieczne jest dostarczenie lub zakup drugiej oprawy. W niektórych sytuacjach niezbędne jest spotkanie Klienta z przedstawicielem producenta, aby dokładnie ustalić przyczynę braku adaptacji.

30 dni!

Osoba nosząca dotychczas okulary jednoogniskowe o jednorodnych soczewkach lub nie nosząca ich wcale musi przyzwyczaić się do noszenia okularów progresywnych.

Skip to content