OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

Cel:

LENSMED Sp. z o.o. Spk. w Tychach, ul. Narcyzów 24, zwana dalej  LENSMED informuje, że jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w celach związanych z podjęciem zatrudnienia lub z ubieganiem się o zatrudnienie w LENSMED:

Podstawa prawna:

W zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO – zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO – podanie ew. dodatkowych danych w stosunku do danych wymaganych w art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (ich nie podanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy, a nie wynikających z art.22`1 Kodeksu pracy.

Prawa kandydatów:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez LENSMED mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie LENSMED Sp. z o.o. Sp.k. w Tychach, ul. Narcyzów 24 w godzinach od 10:00 do 16:00 lub korespondencyjnie.

LENSMED informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z treści wyrażonej zgody. 

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. 

Dane  nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub może być to dostawca usługi poczty mailowej home.pl, jeżeli CV jest wysłane pocztą mailową

Czas przetwarzania i archiwizacja:

Dane osobowe kandydatów zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 30 dni od momentu zakończenia procedury naboru. Dane przekazane/przesłane do Lensmed Sp. z o.o. Spk w Tychach bez zamówienia i nie w odpowiedzi na konkretne zapytanie lub
prowadzoną rekrutację są niszczone niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content