Leczenie wzrokowych powikłań cukrzycy

  • farmakologiczne leczenie wybranych postaci retinopatii cukrzycowej;
  • doszklistkowe iniekcje antyVEGF w wybranych postaciach retinopatii cukrzycowej;
  • laseroterapia laserem z widmem żółtym w wybranych postaciach retinopatii cukrzycowej.

Pracownia lasera siatkówkowego z widmem żółtym:

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content