Nowoczesny, komfortowy ośrodek medyczny,  w skład którego wchodzą:

– lekarski gabinet okulistyczny;

– specjalistyczne pracownie diagnostyczne;

–  sala operacyjna wraz ze stosownym zapleczem.

Profesjonalny zespół lekarzy specjalistów, dysponujących nowoczesną aparaturą medyczną, gwarantuje skuteczną diagnostykę i leczenie chorób oczu.

Zastosowanie współczesnych technik operacyjnych oraz sprzętu medycznego najnowszej generacji umożliwia przeprowadzanie zabiegów w zakresie kliniki jednego dnia. Pozwala to choremu na powrót do domu bezpośrednio po operacji.

+ rozwijane osiągnięcia

Kongres AAO Chicago

W dniach 15-17 października 2005 r. w Chicago (USA) odbył się doroczny Kongres Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (American Academy of Ophthalmology).

Zespół z LENS-MED®-u reprezentowany był przez troje lekarzy: dr n. med. Jacka Szendzielorza, dr Katarzynę Wilk i dr Aleksandrę Mikulską-Cholewa.

W trakcie „Alcon Speakers Forum” dr n. med. Jacek Szendzielorz przedstawił 30 minutowy wykład autorstwa ww. lekarzy pt. „Zalety metody AquaLase z użyciem techniki fragmentacji PHACO-CHOP”.

Oryginalny program Forum załączono poniżej. Mieliśmy zaszczyt prezentować nasze osiągnięcia w dziedzinie chirurgii zaćmy w towarzystwie takich światowych sław jak Robert Osher czy Takayuki Akahoshi. Poniżej oryginalny program Forum.

+ grafika Chicago

Kongres Dubrownik

W dniach 7-8 kwietnia 2006 r. w Dubrowniku (Chorwacja) odbyła się konferencja „okrągłego stołu” pod patronatem Profesora Nikicy Garbicza w ramach organizowanej przez Chorwacką Akademię „Okulistycznej Szkoły Chirurgii”.

Dr n. med. Jacek Szendzielorz był jedynym chirurgiem z Polski zaproszonym na tę konferencję.

W trakcie spotkania dr Szendzielorz brał udział w kilkugodzinnej dyskusji „Okrągłego stołu” oraz przedstawił wykłady obrazowane materiałem filmowym z własnych operacji na temat swoich dokonań w zakresie nowoczesnej chirurgii zaćmy ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie wszczepów nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych, w tym również multifokalnych, oraz w zakresie nowoczesnej chirurgii zaćmy z uwzględnieniem technologii AquaLase.

Piszą o nas

2 grafiki – Rynek zdrowia

Tyski Lider Przedsiębiorczości

2 grafiki – Tyskie Dyplom

Video-katarakta Mediolan – Kongres – Mediolan

8 października 2004 r. w Mediolanie odbyła się, pod patronatem charyzmatycznego chirurga włoskiego Lucio Burato,  konferencjana na temat najnowszych osiągnięć w chirurgii zaćmy. Celem spotkania było omówienie najlepszych technik operacyjnych stosowanych w wiodących ośrodkach, co było ilustrowane pokazami filmów z operacji. Dr n. med. Jacek Szendzielorz był pierwszym w historii chirurgiem okulistą z Polski zaproszonym do wykonywania operacji na żywo podczas międzynarodowego sympozjum za granicą.

 

Kluczowymi momentami konferencji były przekazy z sali operacyjnej szpitala San Giuseppe w Mediolanie, gdzie chirurdzy zaproszeni na konferencję operowali konkretne przypadki zaćmy. Lekarze zgromadzeni na sali konferencyjnej mogli bezpośrednio zadawać pytania operującemu chirurgowi.

Dr Szendzielorz pokazał własną technikę operacji zaćmy z zastosowaniem technologii w systemie tzw. AquaLase (lasera wodnego) w połączeniu z bardzo efektywną i delikatną dla oka metodą fragmentacji soczewki tzw. PHACO-CHOP.

Ta nowa technika operacji została po raz pierwszy publicznie pokazana właśnie na spotkaniu VIDEOCATARATTA w Mediolanie i to w wersji na żywo.

+ 6 grafik

Video-katarakta Siena – Kongres – Siena

W dniach 26 i 27 maja 2006 r. w Sienie (Włochy) odbyła się konferencja na temat najnowszych osiągnięć w chirurgii zaćmy pod patronatem włoskiego profesora Caporossi z Uniwersytetu w Sienie.

W trakcie tego kongresu przedstawiono najnowsze technologie i techniki operacyjne z zastosowaniem instrumentarium, oprzyrządowania, redukcji lub likwidacji użycia ultradźwięków przy operacji, nowej architektoniki cięcia oraz zastosowania soczewek Acrysof RestorNatural i Acrysof Natural IQ.

Badania naukowe prowadzone nad rozwojem nowych technologii produkcji  soczewek wewnątrzgałkowych otwierają nowe horyzonty dla jakości widzenia naszych pacjentów. Zasadniczo soczewka Acrysof Restor Natural z zastosowaną technologią apodyzacji pozwala lekarzowi chirurgowi na leczenie u chorego w trakcie tej samej operacji zarówno problemów związanych z kataraktą, jak i problemów wynikających z presbyopii. Zapewnia to choremu maksymalną wolność od okularów.

Soczewka Acrysof Natural IQ zapewnia chorym poprawę kontrastu widzenia. Zastosowanie tej monofokalnej soczewki wewnątrzgałkowej zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort widzenia, dając największą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, a zarazem wysoką jakość widzenia w różnych warunkach oświetlenia.

Te dwie nowe soczewki są również przyczyną rozwoju nowych technikoperacyjnych, powodujących minimalny chirurgiczny uraz dla pacjenta, a tym samym spadek ryzyka infekcji oraz wzrost komfortu podczas operacji i po jej zakończeniu.

Najważniejszą częścią spotkania były przekazy z sali operacyjnej szpitala uniwersyteckiego. Pośród zespołów zaproszonych z kilku krajów świata: USA, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Rosji znalazł się zespół z Polski pod kierownictwem dr n. med. Jacka Szendzielorza.

Dr Szendzielorz jako jedyny z wszystkich operujących podczas sympozjum chirurgów przedstawił na żywo nowoczesną metodę operacji zaćmy z zastosowaniem technologii w systemie tzw. AquaLase (lasera wodnego) w połączeniu z bardzo efektywną i delikatną dla oka metodą fragmentacji soczewki tzw. PHACO-CHOP.

Poniżej program konferencji.
+ 4 grafiki

Video-katarakta Sofia – Kongres – Sofia

26 listopada 2005 r. w stolicy Bułgarii Sofii odbyło się sympozjum dla lekarzy z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Mołdawii, połączone z pokazem chirurgii zaćmy na żywo. W sympozjum wzięła udział grupa ok. 500 lekarzy okulistów. Szkolący się lekarze mieli bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku z sali operacyjnej na salę konferencyjną.

Operacje wykonywało trzech chirurgów: Nikica Gabricz z Zagrzebia(Chorwacja), Jurij Taktajew z Sankt Petersburga (Rosja) i Jacek Szendzielorz z Tychów (Polska).

Dr n. med. Jacek Szendzielorz w ramach tego spotkania wykonał na żywo operacje u 4 chorych z zaćmą o zróżnicowanym stopniu twardości, stosując we wszystkich przypadkach najnowocześniejszą metodę, tzw. wodną do fakoemulsyfikacji zmętniałej soczewki.

W trakcie sesji chirurgii na żywo odbyła się satelitarna dyskusja na temat wykonywanych operacji. Po niej nastąpiła sesja wykładowa, w której zespół LENS-MED® u przedstawił 30 minutowy wykład na temat najnowszych trendów w chirurgii zaćmy.

Program sympozjum w Sofii załączono poniżej:

+ 2 grafiki

Video-katarakta Starachowice – Kongres – Starachowice

W dniach 21 i 22 października 2005 w Niepublicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Visus II w Starachowicach odbył się pokaz chirurgii zaćmy z możliwością zadawania bezpośrednich pytań operującemu. Szkolący się lekarze mieli bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku z sali operacyjnej na salę konferencyjną. Operacje w liczbie 20 wykonał dr n. med. Jacek Szendzielorz.

W szkoleniu wzięła udział grupa lekarzy okulistów, poszerzających swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej chirurgii zaćmy. Dodatkowo w ramach szkolenia dr n. med. Jacek Szendzielorz i dr Aleksandra Mikulska-Cholewa przeprowadzili serię wykładówz zakresu nowoczesnej chirurgii zaćmy.

Videocataratta Refrattiva

16 i 17 października 2009 r. odbył się w Mediolanie doroczny Międzynarodowy Kongres Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej „VIDEOCATARACTTA REFRATTIVA” organizowany przez Lucio Buratto. Zespół LENS-MED®-u w osobach: dr n. med. Jacek Szendzielorz i dr Aleksandra Mikulska Cholewa został wyróżniony zaproszeniem do aktywnego udziału w kongresie. W trakcie kongresu we wszystkich sesjach prezentowane były filmy dokumentujące techniki operacyjne w trudnych przypadkach chirurgii zaćmy. Każdy z filmów był komentowany przez chirurga operującego oraz dyskutowany przez zasiadających w tzw. round table światowej sławy chirurgów.

Mieliśmy zaszczyt zaprezentować osiem filmów zakwalifikowanych do pokazania w trakcie kongresu. Ponadto byliśmy proszeni do udziału w round table w kilku sesjach.

W kongresie wzięli udział między innymi: Howard Fine (USA), Donald Serafano (USA), Richard Mackool (USA), Philippe Crozafon (Francja), Thomas Neuhann (Niemcy), Shimizu Kimiya (Japonia), Nikica Gabric (Chorwacja), Vladimir Pfeifer (Słowenia).

Kongres firmował i prowadził dr Lucio Buratto.

Obok sesji filmowych odbywały się też sesje wykładowe, w których prezentowali swoje prace praktycznie wszyscy zaproszeni chirurdzy.

+ 3 grafiki i ulotka z konferencji w PDF.

XXI Kongres ESCRS – Kongres – Monachium

W dniach 6-10 września 2003 w Monachium odbył się XXI Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy.

Zespół pod kierownictwem dr n. med. Jacka Szendzielorza wskładzie: dr Katarzyna Wilk, dr Aleksandra Mikulska-Cholewa idr Anna Zambrzycka zaprezentował na tym forum plakat pod tytułem: „Wyniki badań ubytków komórek śródbłonka u chorych po operacjach zaćmy”.

+ 1 grafika

XXII Kongres ESCRS – Kongres – Paryż

W dniach 18-22 września 2004 w Paryżu odbył się XXII KongresEuropejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy.

Zespół pod kierownictwem dr n. med. Jacka Szendzielorza w składzie: dr Katarzyna Wilk, dr Aleksandra Mikulska-Cholewa, dr Anna Zambrzycka i dr Iwona Fortuna zaprezentował na tym forum 3 filmy.

Pierwszym z nich był film pt.: „Fakoemulsyfikacja zaćmy z cięcia w granicy przejrzystej rogówki z zastosowaniem techniki SOFT SHELL w znieczuleniu kroplowym”. Film ten powstał z przeznaczeniem na potrzeby szkoleniowe uczących się chirurgii lekarzy okulistów i w tym celu bywa prezentowany na szkoleniach organizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach.

Drugi z zaprezentowanych filmów pokazuje wyrafinowaną technikę operacyjną zastosowaną w przypadku leczenia oka po urazie: „Rekonstrukcja przedniego odcinka oka z pourazowym uszkodzeniem tęczówki i soczewki, z wszczepem sztucznej soczewki ze sztuczną tęczówką przyszywaną do twardówki”.

Trzeci film z kolei prezentował technikę fakoemulsyfikacji w operacji zaćmy w trudnych przypadkach bardzo dojrzałej zaćmy czarnej: „Fakoemulsyfikacja czarnej zaćmy w znieczuleniu kroplowym”.

+ 2 grafiki

XXIII Kongres ESCRS – Kongres – Lizbona

W dniach 10-14 września 2005 w Lizbonie odbył się XXIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Zespół z LENS-MED® u reprezentowany był przez troje lekarzy: Jacka Szendzielorza, Katarzynę Wilk i Aleksandrę Mikuską-Cholewa. W sesji filmowej zaprezentowany został film autorstwa wyżej wymieniowych lekarzy pt. „Fakoemulsyfikacja AquaLase z użyciem techniki PHACO-CHOP przy różnych twardościach zaćmy”. Oprócz tego zaprezentowano w formie prezentacji pracę pt. „Efekty użycia systemu fakoemulsyfikacji typu AquaLase wraz z techniką

PHACO-CHOP w przypadkach zaćmy o różnej twardości”.

Ta nowoczesna i mało inwazyjna technika operacji została wdrożona w ostatnich 2 latach i jest stosowana w naszym ośrodku.

Dr n. med. Jacek Szendzielorz jest prekursorem tej techniki operacyjnej z użyciem systemu AquaLase.

+ 2 grafiki

 

 

 

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content